Algemene voorwaarden

Gedeponeerd door Koninklijk Nederlands Vervoer ter griffie van de arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 6 november 2013, aktenummer 72/2013, ter vervanging en opvolging van de eerder door Koninklijk Nederlands Vervoer gedeponeerde Algemene Voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden van de vereniging KNV Taxi zijn tot standgekomen in maart 2006 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal Economische Raad en treden in werking per juli 2006. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze Algemene Voorwaarden vermeld wordt.

Al onze diensten vallen onder onze Algemene Voorwaarden. U kunt hier onze Algemene Voorwaarden downloaden in PDF formaat. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen.